start.png
Professioneel PresenterenProfessioneel Presenteren
Van de creatieve ondernemer tot een havengigant;Van de creatieve ondernemer tot een havengigant;
met een .amsterdam domein uit je je Amsterdamse trotsmet een .amsterdam domein uit je je Amsterdamse trots
en laat je zien dat je staat voor de creatieve,en laat je zien dat je staat voor de creatieve,
innovatieve en commerciele spirit van deze stad.innovatieve en commerciele spirit van deze stad.
Online creëren we een inspirerende plekmet een eigen identiteitOnline creëren we een inspirerende plekmet een eigen identiteit
en grote aantrekkingskracht.en grote aantrekkingskracht.
Deze domeinnaam is te koopDeze domeinnaam is te koop
handen-schudden.jpg
PROFESSIONEEL PRESENTEREN
MAKKELIJK ZAKENDOEN
PROFESSIONEEL PRESENTEREN
MAKKELIJK ZAKENDOEN
Presentaties kunnenPresentaties kunnen
interactiefinteractief
zijn.zijn.
Professioneel, gebruiksvriendelijk, snelProfessioneel, gebruiksvriendelijk, snel
en tegen relatief lage kostenen tegen relatief lage kosten
presenteren via de PC  of  Internet?presenteren via de PC  of  Internet?
Dat kan met behulp vanDat kan met behulp vanALROMEDIA
Nagenoeg met onbegrensde mogelijkheden.Nagenoeg met onbegrensde mogelijkheden.
ISLAND
Samenstellen van een presentatie op maat,
eventueel op basis van
bestaand materiaal,
zoals folders of brochures.
Het verpakken van uw boodschap
is onze kracht
De volgende pagina’s tonen u enkele voorbeeldenvan de uitgebreide presentatiemogelijkheden.
Gerecycled papier
UW PRESENTATIE
VOORZIEN VAN
EEN GRAFIEK
UW PRESENTATIE
VOORZIEN VAN
EEN GRAFIEK
?
ISLAND
500
400
300
250
200
150
100
  50
500
400
300
250
200
150
100
  50
Wij maken de meest geschikte
grafiek bij uw gegevens
UW PRESENTATIE
VOORZIEN VAN
EENILLUSTRATIE
UW PRESENTATIE
VOORZIEN VAN
EENILLUSTRATIE
?
*  Eigen label
*  Onbeperkte oplage
*  Achtergrondmuziek
Uw presentatie kan ook worden vastgelegd op:CD-ROM, DVD, MEDIACARD of MEMORY STICK
*  Gesproken woord
*  Alle talen
*  Animaties en video
USB STICK.png
SANDISK.png
LAPTOP.png
voor het afspelen
van een presentatie is
geen specialesoftware nodig
PC  MAC ,alle smartphones en tablets
PROFESSIONEEL PRESENTEREN
HOEFT GEEN KAPITALEN TE KOSTEN
Nog even de mogelijkheden & voordelen.Presentaties kunnen multi-mediaal gebruikt worden: als interactieve presentatie, maar ook als instructie programmaPresentatiepagina’s kunnen ook geprint worden , In kleur of  ZWART-wit van A5 tot A0 en indien gewenst ook als OverheadsheetDe gemaakte presentaties behoeven geen speciale software.Gebruiksvriendelijk !!!
MET EEN PROFESSIONELE PRESENTATIE
SCOORT U ALTIJD !
Knoop nooit een ‘vrijblijvend’ praatje aan met eenverkoper of fondsenwerver voor een goed doel.Eenmaal in gesprek wordt het lastig weerstand te biedenaan verkooptrucs, zo blijkt uit Nederlands onderzoek datdeze maand in het Journal of Consumer Research wordtgepubliceerd....Knoop nooit een ‘vrijblijvend’ praatje aan met eenverkoper of fondsenwerver voor een goed doel.Eenmaal in gesprek wordt het lastig weerstand te biedenaan verkooptrucs, zo blijkt uit Nederlands onderzoek datdeze maand in het Journal of Consumer Research wordtgepubliceerd....
Jorien de LegeJorien de Lege
Met een simpel kletspraatje is het makkelijk zakendoenMet een simpel kletspraatje is het makkelijk zakendoen
back.png
forward.png
In samenwerking met de Amerikaanse universiteit van Minnesota hebbende universiteiten Utrecht en Twente aangetoond dat het simpele feit dat jein gesprek gaat, voldoende kan zijn om je geld uit de zakken te latenkloppen.In samenwerking met de Amerikaanse universiteit van Minnesota hebbende universiteiten Utrecht en Twente aangetoond dat het simpele feit dat jein gesprek gaat, voldoende kan zijn om je geld uit de zakken te latenkloppen.
Dat verkopers trucs gebruiken om hun waren te slijten, is bekend.In de psychologie wordt dit fenomeen sociale beïnvloeding genoemd.Nietsvermoedende klanten worden subtiel beïnvloed om gebruik te makenvan heuristieken, ingesleten gedachten en vuistregels.Zoals het idee dat iemand die aardig overkomt, ook betrouwbaar is.Val nooit voor een verkoper wiens zoon ‘toevallig’ hetzelfde heet als jij, ofdie dezelfde hobby’s blijkt te hebben.Dat verkopers trucs gebruiken om hun waren te slijten, is bekend.In de psychologie wordt dit fenomeen sociale beïnvloeding genoemd.Nietsvermoedende klanten worden subtiel beïnvloed om gebruik te makenvan heuristieken, ingesleten gedachten en vuistregels.Zoals het idee dat iemand die aardig overkomt, ook betrouwbaar is.Val nooit voor een verkoper wiens zoon ‘toevallig’ hetzelfde heet als jij, ofdie dezelfde hobby’s blijkt te hebben.
Wie iets te verkopen heeft, weet dat mensen elkaar aardiger vinden als zeop elkaar lijken.Wie iets te verkopen heeft, weet dat mensen elkaar aardiger vinden als zeop elkaar lijken.
back.png
forward.png
Het is alleen de vraag wanneer een verkooptruc het meest effectief is.Het is alleen de vraag wanneer een verkooptruc het meest effectief is.
Bob Fennis van de Universiteit van Utrecht, die het onderzoek leidde, steltdat een slimme verkoper een klant vermoeid maakt voor hij zijn slag slaat.Vermoeide mensen hebben niet de energie kritisch te kijken naar hetgeenhun wordt aangeboden.Bob Fennis van de Universiteit van Utrecht, die het onderzoek leidde, steltdat een slimme verkoper een klant vermoeid maakt voor hij zijn slag slaat.Vermoeide mensen hebben niet de energie kritisch te kijken naar hetgeenhun wordt aangeboden.
Daarvoor hoef je niet eens een enorme krachtinspanning te leveren, hetbeginnen van een gesprek is al voldoende. Vragen hoe het met devoetbalcompetitie staat, of een gesprekje beginnen over het broeikaseffectbreekt het ijs. En het heeft als effect dat tegen de tijd dat hetdaadwerkelijke verkooppraatje wordt ingezet, er minder weerstand wordtgeboden.Daarvoor hoef je niet eens een enorme krachtinspanning te leveren, hetbeginnen van een gesprek is al voldoende. Vragen hoe het met devoetbalcompetitie staat, of een gesprekje beginnen over het broeikaseffectbreekt het ijs. En het heeft als effect dat tegen de tijd dat hetdaadwerkelijke verkooppraatje wordt ingezet, er minder weerstand wordtgeboden.
Fennis: ‘Een mens heeft een beperkte hoeveelheid energie. Als hij dieverspilt aan het beantwoorden van vragen, heeft hij minder energie overom weerstand te bieden tegen een verkooptruc.’Fennis: ‘Een mens heeft een beperkte hoeveelheid energie. Als hij dieverspilt aan het beantwoorden van vragen, heeft hij minder energie overom weerstand te bieden tegen een verkooptruc.’
back.png
forward.png
De gedachte dat weerstand tegen beïnvloeding energie kost, is op zichniet nieuw.De gedachte dat weerstand tegen beïnvloeding energie kost, is op zichniet nieuw.
De grondlegger van het wetenschappelijk onderzoek naar socialebeïnvloeding, de Amerikaanse psycholoog Cialdini, waarschuwde jarengeleden al dat vermoeidheid je weerbaarheid tegen verkooppogingenverzwakt.De grondlegger van het wetenschappelijk onderzoek naar socialebeïnvloeding, de Amerikaanse psycholoog Cialdini, waarschuwde jarengeleden al dat vermoeidheid je weerbaarheid tegen verkooppogingenverzwakt.
Nu blijkt, zegt Fennis, dat een babbelpraatje van een minuut al zoveelenergie kost dat een verkoper daar gebruik van kan maken. ‘Het blijktverbluffend eenvoudig een situatie te creëren waarin de consument wordtovergehaald geld uit te geven. Een paar lastige vragen, waarbij je logischmoet redeneren, zijn al genoeg om je weerstand te laten wegsijpelen.Nu blijkt, zegt Fennis, dat een babbelpraatje van een minuut al zoveelenergie kost dat een verkoper daar gebruik van kan maken. ‘Het blijktverbluffend eenvoudig een situatie te creëren waarin de consument wordtovergehaald geld uit te geven. Een paar lastige vragen, waarbij je logischmoet redeneren, zijn al genoeg om je weerstand te laten wegsijpelen.
Het energiepijl herstelt zich wel weer, maar tegen de tijd dat dit gebeurtheb je al iets gekocht, of geld gedoneerd.Het energiepijl herstelt zich wel weer, maar tegen de tijd dat dit gebeurtheb je al iets gekocht, of geld gedoneerd.
back.png
forward.png
De onderzoekers noemen deze ‘mentale uitputting’ de eerste fase, detweede fase is het moment waarop het echte verkopen begint.De onderzoekers noemen deze ‘mentale uitputting’ de eerste fase, detweede fase is het moment waarop het echte verkopen begint.
Waar het gesprekje daarvoor over ging, doet er eigenlijk niet toe.Waar het gesprekje daarvoor over ging, doet er eigenlijk niet toe.
‘Het helpt wel als de onderwerpen aan elkaar gerelateerd zijn, maarfeitelijk is het niet nodig om je doel te bereiken. Je kunt iemand vragennaar zijn standpunt over gezond leven, en hem vervolgens een televisieaansmeren.’‘Het helpt wel als de onderwerpen aan elkaar gerelateerd zijn, maarfeitelijk is het niet nodig om je doel te bereiken. Je kunt iemand vragennaar zijn standpunt over gezond leven, en hem vervolgens een televisieaansmeren.’
Momenten waarop het energiepeil al laag is, zoals na het werk of aan heteinde van een vergadering, zijn dan ook de momenten om iemand over tehalen.Momenten waarop het energiepeil al laag is, zoals na het werk of aan heteinde van een vergadering, zijn dan ook de momenten om iemand over tehalen.
‘Marketeers bellen niet voor niets onder etenstijd. Iedereen is moe, endruk met iets anders. Dan is je weerstand laag.’‘Marketeers bellen niet voor niets onder etenstijd. Iedereen is moe, endruk met iets anders. Dan is je weerstand laag.’
back.png
forward.png
Kennis over je eigen kwetsbaarheid voor dit soort trucs helpt, zo blijkt uiteen vervolgstudie die de onderzoeksgroep net heeft uitgevoerd.Kennis over je eigen kwetsbaarheid voor dit soort trucs helpt, zo blijkt uiteen vervolgstudie die de onderzoeksgroep net heeft uitgevoerd.
‘Wie van tevoren weet dat iemand hem iets aan probeert te smeren, gaatveel efficiënter met zijn energie om. Die spaart wat op voor later in hetgesprek, zodat hij beter in staat is om nee te zeggen.’‘Wie van tevoren weet dat iemand hem iets aan probeert te smeren, gaatveel efficiënter met zijn energie om. Die spaart wat op voor later in hetgesprek, zodat hij beter in staat is om nee te zeggen.’
Dus: als een verkoper of fondsenwerver op straat je vriendelijk verzoekt ofhij iets mag vragen, meteen doorlopen, waarschuwt Fennis.Dus: als een verkoper of fondsenwerver op straat je vriendelijk verzoekt ofhij iets mag vragen, meteen doorlopen, waarschuwt Fennis.
‘Als je aanvoelt dat je iets niet wilt, loop dan niet die fuik in.‘Als je aanvoelt dat je iets niet wilt, loop dan niet die fuik in.
Later alsnog nee zeggen lukt niet.’Later alsnog nee zeggen lukt niet.’
Jorien de LegeJorien de Lege
back.png
forward.png
makkelijkzakendoen.jpg
infoyellow.png
back.png
forward.png
Deze domeinnaam is te koopDeze domeinnaam is te koop